می‎جوشد ,اربعین ,شهدا ,می‎جوشد اربعین ,شهدا می‎جوشد ,شهدا می‎جوشد اربعین

اربعین آمد و خون شهدا می‎جوشد

اربعین آمد و خون شهدا می‎جوشد

باز از خاک بلا اب بقا می‎جوشد

اربعین آمد و شد داغ شهیدان تجدید

خون به دل‎ها ز عزای شهدا می‎جوشد

اربعین آمد و از داغ شهیدان خدا

اشک سرخ است که از دیده ما می‎جوشد

اربعین شهدا تازه شود در هر سال

خون مظلومیشان در همه جا می‎جوشد

یافت پیمان شهادت ز اسرارت اکمال

خون آنان ز سرشک اسرا می‎جوشد

با دلی سوخته از داغ "موید" بسرود

اربعین آمد و خون شهدا می‎جوشد

منبع اصلی مطلب : ˜”*°•.˜”*°• عشق به توان والیبال •°*”˜.•°
برچسب ها : می‎جوشد ,اربعین ,شهدا ,می‎جوشد اربعین ,شهدا می‎جوشد ,شهدا می‎جوشد اربعین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : اَربــــــــــــــعین :(